Maleri – Mari Follinglo

70 cm x 120 cm Kr 18 900 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt hos Røros Kunstforening i Kjerkgata. Eggoljetempera,olje og akryl.

100 cm x 125 cm Kr 22 050 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt hos Røros Kunstforening i Kjerkgata. Eggoljetempera ,olje og akryl.

125 cm x 105 cm Kr 22 050 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt hos Røros Kunstforening i Kjerkgata. Eggoljetempera,olje og akryl.

120 cm x 100 cm Kr 21 000 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt hos Røros Kunstformidling. Eggoljetempera,olje og akryl.

50 cm x 63 cm med rosettramme og artglass. Kr 14 700 inkl. 5% kunstavgift. Eggoljetempera og olje.

120 cm x 120 cm Kr 22 050 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt hos Røros Kunstforening i Kjerkgata. Eggoljetempera , olje og akryl.

110 cm x 110 cm. Kr 22 050 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

110 cm x 110 cm Kr 22 050 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

Galleri SG
Galleri SG

45 cm x 63 cm. SOLGT Kr 14 700 inkl 5% kunstavgift. Artglass. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

78 cm x 128 cm med SOLGT eikeramme. Kr 22 050 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

100 cm x 125 cm. Kr 22 050 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

105 cm x 125 cm. Kr 22 050 inkl.5% SOLGT kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

80 cm x 80 cm. Kr 16 800 inkl. 5%kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

105 cm x 125 cm Kr 22 050 inkl.5 % kunstavgift. Utstilt hos Røros Kunstforening i Kjerkgata. Eggoljetempera , olje og akryl.

110 cm x 110 cm. SOLGT Kr 22 050 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

80 cm x 80 cm. SOLGT Kr 16 800 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

110 cm x 110 cm. SOLGT Kr 22 050 inkl. 5% RESERVERT kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

125 cm x 105 cm. Kr 22 050 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

140 cm x 100 cm. Kr 23 100 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

68 cm x 78 cm med ubehandlet eikeramme. Kr 16 800. inkl 5 % kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera,olje og akryl.

80 cm x 100 cm Kr 18 900 inkl 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri EKG i Hamar Eggoljetempera,akryl og olje.

120 cm x 70 cm. Kr 17 850 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt hos Røros Kunstformidling i Kjerkgata. Eggoljetempera,olje og akryl.

Utsnitt bildet foran.

68 cm x 58 cm med ubehandlet eikeramme. Kr 14 700 inkl 5% kunstavgift. Utstilt hos Røros Kunstformidling i Kjerkgata. Eggoljetempera,olje og akryl.

90 cm x 70 cm Kr 15 750 inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri EKG i Hamar Eggoljetempera,olje og akryl.

130 cm x 70 cm med ubehandlet eikeramme. Kr 21 000. Inkl. 5% kunstavgift. Utstilt hos Røros Kunstformidling i Kjerkgata. Eggoljetempera,olje og akryl.

80 cm x 80 cm Kr 15 750. Inkl. 5% kunstavgift. Utstilt på Galleri SG i Trondheim. Eggoljetempera , olje og akryl.

80 cm x 100 cm. Utstilt hos Galleri Briskeby på Frogner i Oslo. Kr 17 850 inkl. 5% kunstavgift. Eggoljetempera,olje og akryl.